Competence Exchange, en delningstjänst för kvalificerad kompetens.

Vår vision är skapa kompetensens AirBnB och genom det utveckla: 

  • företag genom att förenkla tillskott av kvalificerad kompetens  
  • individer som vill fördjupa sin kompetens enligt marknadens behov 
  • en rörligare och för alla parter mer produktiv arbetsmarknad

Competence Exchange är ett nätverk, delningstjänst och fullserviceplattform för att enkelt koppla rätt kompetenser till företagens mest aktuella behov. Företag kan med detta både hyra ut, hyra in och dela kvalificerad kompetens. 

Effektivitet, tillväxt och kompetensuppbyggnad sker snabbare och på ett nytt sätt i framtiden, välkommen till morgondagens arbetsmarknad.

Competence Exchange tjänst kommer successivt att utvecklas till en digital plattform enligt behov som finns i nätverket. Idag är många transaktioner manuella då vi vill lära oss mer tillsammans med våra kompetenser och användare. Allt eftersom vi lär oss mer om marknadens behov kommer tjänsten att digitaliseras.


Hela kompetensen del av kostnaden

Publicerat om oss:

2021-03-01 - Fordonskomponentgruppen publicerar en artikel om vår tjänst emot sina medlemmar. 
                        https://fkg.se/competence-exchange-extern-kompetens-pa-deltid/.       

Mycket spännande koncept som kommer underlätta vår tillväxtresa.

-VD inom tillverkningsindustrin

Denna tjänst möjliggör att vi vågar rekrytera en kompetens som vi behöver och kommer definitivt bidra till att vår tillväxt resa påskyndas.

-VD hos underleverantör till fordonsindustrin

Detta ger personalen en möjlighet till utveckling och ny kunskap som kommer att komma oss till nytta.


- HR chef 

Kontakt

Magnus Rosell

Magnus@competenceexchange.com
070-232 48 22